Aussieposten

 

Redaktör
Maritha Andersson
Sotäng 2
599 94 Ödeshög
Mobil 070-533 17 56
barkys.maritha@hotmail.com
   
Ansvarig utgivare för Aussieposten
Tony Löfgren
Slalomvägen 11
653 50 Karlstad
054-534794,  073-0505051
37lfgren@telia.com
   

 

Aussieposten utkommer med 4 nr per år

BIDRAG TILL TIDNINGEN

Bidrag till tidningen är alltid välkomna. Det kan vara allt från utställningsreferat till en solskenshistoria om världens gulligaste hund. Eller kanske bara en bild, och lite text som berättar vem hunden är, fotografens namn, och kanske var och när bilden är tagen.

Text skickas helst som flytande brödtext, dvs utan radbrytningar, tabulatorstopp och liknande. Jag får ändå göra om så att det passar tidningens format och layout. Markera gärna i texten var du tänkt dig bilder, så gör jag mitt bästa för att placera dem så det passar.

Bilder ska vara bilagda separat, och allra helst i JPG. De ska inte vara beskurna, eller nedtagna i storlek för bästa resultat i tryck. Ange även fotografens namn.

Valpkullar/omplaceringar skickas både till tidningen och hemsidan om du vill ha den på båda ställena. Observera klubbens regler för valpförmedling. I mån av plats kan bild tas med.

Annonser skickas till tidningen, helst i JPG eller annat bildformat, men det går även med färdig PDF. Betalning sker till klubbens postgirokonto 4319069-3, enligt priserna nedan. Vi kan även hjälpa till att göra din annons. Kontakta då redaktören.

Valpkullar/omplaceringar skickas både till tidningen och hemsidan om du vill ha den på båda ställena. Observera klubbens regler för valpförmedling. I mån av plats kan bild tas med.

Annonsör och författare ansvarar för riktighet i sak och innehåll i insänt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera, refusera och/eller förkorta insänt material.

HAR DU INTE FÅTT DIN "AUSSIEPOSTEN" ?

Kontakta kassören för att se att du har rätt adress angiven.

ALLA adressändringar görs till kassören.

 

Manusstopp Datum Utkommer
     
Nr 1  15 februari   mars
Nr 2 15 maj juni
Nr 3 15 augusti september
Nr 4 15 november december
     
Annonspriser 2017    
     
Helsida 300 sek  
Halvsida 200 sek  
     
Kommersiella annonser    
     
helsida 600 sek  
halvsida  500 sek