Uppfödarinformation

 

KRAV FÖR VALPFÖRMEDLING

     

 

För att valpkullar ska visas på valpförmedlingen måste föräldradjuren
uppfylla följande krav:

Utställda med minst två bedömningar "Very Good" i officiell klass eller ett VG på utställning och ett genomfört officiellt BPH.
Detta gäller båda föräldradjuren.

Knäledsundersökta gällande patellaluxation efter 1 års ålder.
Intyget ska vara på SKK:s formulär "Patellastatus" och utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar med resultat högst "Grad 1" 

Ögonlysta (ärftlig katarakt) och fria efter 1 års ålder utförda av veterinär med speciell kompetens. Intyget ska inte vara äldre än 2 år vid parningstillfället.

OBS! Endast svenskregistrerade kullar förmedlas!

Skicka uppgifter på föräldradjuren till
Birgitta Sundell för godkännande: birgitta.sundell@tele2.se

 
     

UPPFÖDARE

     

 

Är du uppfödare?

Skicka gärna en bild som representerar din kennel om du inte redan gjort det.

Ska något annat ändras kan du skicka dina uppgifter till webmaster >>