Hälsoenkät

Hälsoenkät 2012

Förord

Först vill jag, som avelsrådgivare, Carin Sandahl och styrelsen tacka alla aussieägare som har tagit sig tid till att svara på enkäten.

Det är ovärderligt inför framtiden att få statistik över hälsan på våra hundar. Vi fick in 372 svar och det är inte illa med tanke på att vi är ca. 420 st medlemmar i klubben.

Enkäten var väl inte perfekt utformad så det var väldigt svårt att sammanställa den. Vissa frågeställningar får man nästan gå in på individnivå för att få något sammanhang av. Därför har jag varit tvungen att förenkla vissa frågor/svar. Jag hoppas att Ni ändå får en samlad bild över hälsan på våra Aussies.

Som vi alltid har sagt är aussien en förvånansvärt frisk hundras och det återspeglar sig i sammanställningen. Vi hoppas att våra uppfödare får hjälp av enkätsammanställningen för att behålla vår ras så frisk som möjligt.

Vi har fått stor hjälp av vår redaktör, Maritha Andersson, med att utforma sammanställnings-dokumentet. Stort tack till dig, Maritha!

Om Ni har frågor så tveka inte att kontakta mig på tel.nr. 019-131111 eller skicka ett mail till birgitta.sundell@tele2.se

Vi önskar Er en intressant läsning!

Birgitta Sundell
Carin Sandahl
Styrelsen

 

HÄLSOUNDERSÖKNING AV AUSTRALISK TERRIER 2012

Kön:                         Tikar                                      Hanar                                         Alla

Födelseår:              1997-2011                             1995-2011                                 1995-2011

Antal:                        202                                         170                                       
Totalt:                        372

Hur "använder" Du din hund?                             Tikar                     Hanar                  Alla          
Sällskap/familjehund   198 169 367
 Avel  66 34  100 
 Utställning  87 60  147 
 Lydnad  13 13  26 
 Agility  23 24  47 
 Spår  12 11  23 
Jakt 1 0 1

Annat, nämligen: Vallning, sök, rallylydnad, drag, ridkamrat, freestyle, kantarellsök, råttbekämpning.

1. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

    Tikar     Hanar.     Alla
Mycket gott 160 141 301
Gott 29 17 46
Medelgott 9 7 16
Dåligt 2 1 3
Mycket dåligt 1 1 0

2.  Hunden lever inte längre

Medelålder på 20 st avlidna tikar: 7,9 år

Medelålder på avlidna hanar: 8 år

Medelålder på avlidna hundar: 8 år

 3. Sterilisering/kastrering     Tikar     Hanar     Alla
Ja 32 52 84
Nej 69 119 188
Om ja, varför:      
Medicinska orsaker 24 11 35
Beteendemässiga orsaker 5 35 40

4.  Testiklar-hanar

Hunden har/hade två normalt belägna testiklar i pungen              162

Hunden har/hade en testikel                                                          8

5.  Hudproblem/klåda/parasiter

Har din hund haft upprepade/eller långvariga hudproblem/klåda?

..     Tikar     Hanar.     Alla
Ja 17 29 46
Nej 184 158 342

Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?

Medelålder för 14 drabbade tikar: 4,5 år

Medelålder för 9 drabbade hanar: 4,4 år

Medelålder för 25 drabbade hundar: 4,5 år

A: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av parasiter?

Loppor, rävskabb

B: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av hudinfektioner:

Bakterier, jästsvamp

C: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av allergi?

Atopi, födoämnesallergi, kontaktallergi

 

6. Har hunden nån gång haft problem med öronen?

    Tikar     Hanar     Alla
Ja 28 27 55
Nej 173 143 316

 Hur ofta?     Tikar     Hanar     Alla
Enstaka tillfällen 15 21 36
Mindre än 1 gång/år 6 3 9
Mer än 1 gång/år 3 2 5
Mycket ofta 4 1 5

 

7. Har hunden någon gång haft problem med ögonen?

    Tikar     Hanar     Alla
Ja 21 24 45
Nej 173 144 317
Hur ofta?      
Enstaka tillfälle 10 10 20
Mindre än 1 gång/år 2 3 5
Mer än 1 gång/år 5 3 8
Mycket ofta 3 5 8
Har hunden ögonlysts hos veterinär?      
 Ja  101 86   187
 Nej  90 73  163 
 Resultat      
 UA  95 69  164 
 Katarakt  2
 PPM  1 1
 Grå starr   1
 Immunsjukdom   1
 Cherry Eye   1 1

8.  Mag- och tarmproblem

Har hunden någon gång haft problem men mage och/eller tarm?     Tikar     Hanar     Alla
Ja 26 37 63
Nej 172 133 305
Hur ofta      
Enstaka tillfälle 18 22 40
Mindre än 1 gång/år 3 3 6
Mer än 1 gång/år 3 6 9
Mycket ofta 2 5 7
Är diagnosen ställd av veterinär      
Ja 8 11 19
Nej 10 13 23

Om ja, vilket/vilka problem.             Tikar:            Diarréer, kräkningar, blodiga avföringar

                                                        Hanar:          Diarréer, kräkningar, blodiga avföringar, stressmage

 

Om ja, vilken diagnos ställdes?    Tikar:               Maginfluensa, perforerad tarm,
                                                                              kronisk kolit, akut enternit, gastro-  
                                                                              enterit, magkatarr

                                                      Hanar:             Magsår, magkatarr, stress, DBO 131,
                                                                              smitta

 

9.  Andra infektioner

A. Halsinfektion     Tikar     Hanar     Alla
Ja 5 5 10
Nej 197 165 362
Hur ofta      
Enstaka tillfälle 4 4 8
Mindre än 1 gång/år      
Mer än 1 gång/år   1 1
Mycket ofta      
B. Urinvägsinfektion      
Ja 10 13 23
Nej 192 157 349
C. Annan infektion      
Ja 9 8 17
Nej 193 162 355

Om ja, vilken/vilka                 Tikar:           Hudinf. sepsis, otit, noskvalster, kennelhosta,
                                                                  munhåleinf. efter hundbett.

                                              Hanar:         Anaplasma, borrelia, sårinfektion,
                                                                  analsäcksinflammation.

 

10.  Hjärtproblem

Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?     Tikar     Hanar     Alla
Ja 2 3 5
Nej 200 167 367
Om möjligt ange diagnos, ålder när sjukdomen märktes

Blåsljud 3 år

Hjärtsvikt 9 år

Hjärtförstoring

blåsljud

 
Medelålder när sjukdomen märktes 6 år 8,8 år 7,4 år

11.  Krampanfall, epilepsi

Har hunden någon gång haft kramper eller anfall av epileptisk karaktär?

    Tikar     Hanar     Alla
Ja 3 1 4
Nej 199 169 368

Hur ofta?

     
Enstaka tillfälle  3
Mindre än 1 gång/år      

Mer än 1 gång/år

     

Mycket ofta

     

Beskriv hur detta yttrade sig:  Spasmer, skakningar, medvetslöshet

Diagnos på två hundar: OBS! På grund av fästinghalsband "Scalibor". Dessa var valpar.

På en hund hittade inte veterinären något fel.

13.  Skelett och leder

Av inkomna svar hade hundarna detta:     Tikar     Hanar     Alla

Legg Perthes

3 1 4

Patellaluxation

17 8 25

Korsbandsskada

3 3 6

Osteokondros

  1 1

Har diagnosen fastställts genom röntgen?

     
Ja 13 6 19
Nej 8 0 8

Annat, nämligen:                       Tikar                         Artros, krum rygg, utåtvridna
                                                                                     armbågar.

                                                     Hanar                      Artros, bettfel, habituell ataxi,
                                                                                     ländryggsinfl., cancer.

 

14 Njurar och lever

Har hunden fått diagnos lever- eller njurskador?     Tikar     Hanar     Alla
Ja 3 3 6

Nej

199 167 366
Diagnos Förhöjda levervärden

7 år

Urinsten 7,5 år

Höga infektionsvärden

2 år

Avrundad lever

Medfödd svikt

Njursvikt

 
 Medelålder  5,5 år 4,85 år  5,2 år 

15 Diabetes

Har hunden fått diagnosen diabetes?

    Tikar     Hanar     Alla
Ja 8 4 12
Nej 194 166 360
Medelålder

      7,3 år

      (av 6

     drabbade tikar)

       9,9 år

8,6 år

(av 10

drabbade

hundar)

Behandling

Insulin och sterilisering

Insulin och

specialfoder

2 dödsfall pga

akut diabetes

 

16 Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken)

Har hunden fått diagnosen Addison?     Tikar     Hanar     Alla

Ja

0 1 1
Nej 202 169 371
17.  Annan hormonrubbning      

Har hunden fått diagnosen sköldkörtelrubbning?

     

Ja

1 4 5
Nej 201 166 367
Medelålder 1 år 3,75 år 2,4 år

Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom?

     
Ja 0 2 2
Nej 202 168 370
Medelålder   11 år 11 år

18.  Skendräktighet

Blir din tik skendräktig

 

Ja

60

Nej

142

Efter varje löpning?

 
Ja 41
Nej 18

19.  Livmoderinflammation

Är tiken behandlad för livmoderinflammation?  
Ja 22
Nej 180
Medelålder 5 år
Fick hon sjukdomen i samband med:  

Löpning

15
Parning 2

Valpning

2
Behandling  

Operation

18
Antibiotika 6

En tik hade inflammation flera gånger

 

20.  Prostatabesvär

Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?         Ja         3           Nej        167

Ange om möjligt diagnosen:        Prostatainflammation, besvär vid löptikar,
                                                    prostatahyperplasi

Medelålder:         5 år

 

21.  Tänder

Har hunden problem med tandsten?     Tikar     Hanar     Alla
Ja 28 42 70
Nej 174 128 302

Har hunden haft tandlossning?

     
Ja 6 5 11

Nej

196 165 361

Medelålder

5,3 år 8,7 år 7 år

 

22.  Andra sjukdomar

      Tikar     Hanar     Alla
Ja 10 17 27
Nej 190 153 343

Vilka?

Borrelia, Anaplasmos,

Aterom, Njurbäckeninfl.

Fetma, Noskvalster, Gastroenterit,

Njursten, Hälta

Cancer, SLO, blind av starr,

Urinsten, döv, analsäcksinfl.,

Böld, Höftfel, Infiltrerade

lipom, furunkulos, medfött leverfel

 

 

23.  Olycksfall

Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?     Tikar     Hanar     Alla
Ja 30 33 63
Nej 171 137 308
Bitskador pga hundslagsmål 10 12 22
Ormbett 2 3 5
Annat

Ögonskador/sår,

kloavslitning, förgiftningar,

trampad/

sparkad av häst,
ätit sten

Avslitet korsband, brutet bakben, sår efter

smitning, brännskada,

sår efter trimning, sutur

som gick upp,
benskada efter rivstart

 

 

24.  Beteende

Anser du att hunden uppför sig som Du förväntade Dig när Du
skaffade en hund av denna ras?

    Tikar     Hanar     Alla
Ja 193 157 350
Nej 8 5 13

Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

     
Ja 55 47 102
Nej 146 123 269

Som avslutning ber vi Dig svara på följande fråga:

Är du nöjd med ditt val av ras?     Tikar     Hanar     Alla
Ja 198 169 367
Nej 4 0 4

Skulle du kunna tänka Dig att skaffa en ny hund av samma ras igen?

     
Ja 192 163 355
Nej 8 7 15

 

Tillägg till fråga nr. 24 b)

Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Om ja, beskriv kort problemet.

Det problem som absolut har högst frekvens är skotträdsla mot skott, fyrverkerier och smällare. Det finns också svar som påtalar ljudkänslighet i allmänhet.

En tanke är att Aussien hör ovanligt bra och att de i begynnelsen är avlade för att påkalla uppmärksamhet vid ljud som inte är vardagliga.

Stor frekvens av svaren tycker att aussien är skällig, både inom/utomhus.

Ett annat problem som nämns i många svar är aggressioner mot andra hundar samt tik- och hanhundsaggressioner.

Sen följer problem som hög jaktinstinkt, nervösa hundar, hundar som inte tycker om barn, hund som bitit barn, stresskänslighet, envisa och för stor aptit (äter allt utomhus).

Tillägg till "Som avslutning ber vi dig svara på följande fråga:

Är du nöjd med Ditt val av ras m.m.?

Beskrivning vid JA:

Underbar familjehund som fungerar otroligt bra med barn!

Lättlärd, klok, uthållig, lagom storlek, stabilt psyke, älskar människor, lojal, frisk, vaken, smart,allergivänlig, anpassningsbar, lättskött päls, tillgiven, energisk, robust, härlig, kelig, hårar inte, underbar, barnkär!

Härligt temperament och mentalitet! Stabilt psyke!

Fungerar väl med andra hundraser!

Bästa hundrasen man träffat på! Världens bästa kompis!

Som Ni ser är lovorden många, för att inte säga oräkneliga. Om jag tar med vad alla har svarat på denna fråga får det inte plats på denna sida!

Beskrivning vid NEJ:

Ägarna är för gamla för att skaffa en ny hund efter den de har.

Ett svar var att ägaren ansåg hunden för farlig.