Poängräkning Årets Aussie

 

VILKA FÅR DELTA?

För att få delta i klubbens tävlan om årets utställnings-Aussie måste hundens samtliga ägare vara medlemmar i Svenska Aussieklubben. Är hunden delägd måste en av ägarna vara permanent boende i Sverige.
Deltagande hund skall vara registrerad i SKK.

HUR RÄKNAS POÄNGEN?

Poäng räknas varje kalenderår på hundens fem bästa resultat på SKK, SvTeK-utställning eller från Aussiespecialen (dvs max 5 utställningar).
Domare på specialen ska vara en officiell domare med kunskap om rasen och dess rasstandard (även de år utställningen är inofficiell).
Poängberäkningen gäller fr o m 2014-01-01.

OBS Fr.o.m 2016-01-01
Styrelsen har beslutat på styrelsemöte 2015-10-16 att kora Årets Aussie Veteran.
Poängberäkningen är densamma som för Årets Aussie.
Både Årets Aussie Veteran BIR och Årets AussieVeteran BIM skall omnämnas
Avvikelse är att ägare/uppfödare/utställare själva får rapportera in veteranens slut-
resultat till poängräknaren senast 15 januari året efter respektive utställningssäsong.

VAD FÅR MAN POÄNG FÖR?
Poängen består av grundpoäng för placering i bästa hanhunds, - resp. bästa tikklass, samt tilläggspoäng som beror på antal deltagande hundar i rasen (ej valpklasser). Vid färre än 10 vuxna deltagande hundar tilldelas inga tilläggspoäng.

BIR kan få mer poäng genom att placera sig i Grupp- respektive BIS-final, dock räknas endast poäng från en placering per utställning.

Om en hund exermpelvis blir BIS-2 får den 8 poäng förutom poängen för BIR-placeringen.

Placering i SvTeK´s final skall likställas med placering i SKK´s grupp-final.

Denna poängräkning gäller retroaktivt från 1 januari 2017.

På SvTek´s utställningar kan juniorer, unghundar och veteranerna placera sig i tävlan om BIS-Junior, BIS-Unghund och BIS-Veteran.
På SKK´s utställningar kan veteranerna även placera sig i tävlan om BIS-Veteran.

Placeringar här skall ge:
   
Placering Poäng
   
BIS-1 Junior, unghund, Veteran 4 p
BIS-2 Junior, unghund, Veteran 3 p
BIS-3 Junior, unghund, Veteran 2 p
BIS-4 Junior, unghund, Veteran 1 p
   
Samtliga poäng läggs ihop.  

Räkneexempel

På en SKK-utställning deltar 13 aussie.

BIR blir även BIG-3 och får först 12 BIR poäng + 5 tilläggspoäng och för grupplaceringen ytterligare 3 poäng, sammanlagt 20 poäng.

BIM får 10 BIM poäng + 5 tilläggspoäng, sammanlagt 15 poäng.

Om två eller flera hundar får lika många poäng i slutresultaträkningen ska den som samlat sina poäng under färre antal utställningar placeras före den andra.

Har poängen insamlats på lika många utställningar delas placeringen.

I slutresultaten ska även Årets Aussie- BIM nämnas.

Om t ex en hane blir Årets Aussie skall den tik som placerar sig bäst på listan kallas BIM och tvärt om.

Slutresutatet presenteras på hemsidan och i Aussieposten.

De första 30 hundarna presenteras i Aussieposten och alla på hemsidan.

 

ÅRETS UPPFÖDARE (kennelnamn registerad i SKK) räknas enligt följande:

Uppfödargrupp med HP på max 5 utställningar ger 10 poäng + 1 poäng för varje slagen grupp i rasen.
Placering i BIS-ringen ger tilläggspoäng enligt BIS-tabellen.

Dessutom räknas max 4 uppfödda hundar placerade i tävlingen om Årets Aussie.

Dessa ska anmälas till poängräknarna av uppfödaren senast 15 januari året efter resp. utställningssäsong.

Placering Årets Aussielista:
     
Placering 1-10 30 poäng
Placering 11-20 20 poäng
Placering 21-30 10 poäng
Placering 31-40 5 poäng
Placering  >41 1 poäng

 

ÅRETS AVELSHUND och ÅRETS AVELSTIK

Hunden skall vara registrerad i SKK

Avelsgrupp med HP på max 5 utställningar ger 10 poäng + 1 poäng för varje slagen
grupp i rasen.
Placering i BIS-ringen ger tilläggspoäng enligt BIS-tabellen.

Minst fyra (4) avkommor måste ha fått poäng i Årets Aussie lista. Dessa ska anmälas till poängräknarna av uppfödaren senast 15 januari året efter resp. utställningssäsong.

Placering Årets Aussielista:
     
Placering   1-10 30 poäng
Placering   11-20 20 poäng
Placering   21-30 10 poäng
Placering   31-40 5 poäng
Placering    >41 1 poäng
     
Liten förkortningsförklaring
     
BIR Bäst i rasen  
BIM Bäst i motsatt kön
BIS Best in Show  
BIG Best in Group  
BHKK Bästa Hanhundsklass
BTKK Bästa Tikklass
HP Hederspris

OBS!

Ni som placerat er på på Årets Aussie måste själva skicka in bilder till både hemsidan och Aussieposten.

Till tidningen är det de 30 främst placerade hundarna som ska vara med. Tänk på att inte skicka för litet format till tidningen, då blir bilden dålig i tryck.

Mail till tidningen: barkys.maritha@hotmail.com
Mail till webbmaster: annmag@telia.com