Rapport från Terrierfullmäktige 2017

 

Efter 2 dagars manglande på årets Terrierfullmäktige vill jag ge denna rapport.

Lördagens stora diskussionsämne var den omorganisation som SKK planerar. Denna omorganisation skulle innebära att om den godkänns, så skulle Terrierklubbens organisation försvinna i stora drag, och vi som rasklubb skulle då inte heller kunna vara kvar. En punkt i det förslag som ligger är att ägarna till våra blandrashundar skulle få bli medlemmar i SKK. Kontentan av detta skulle enligt mötets delegater bli att SKK indirekt skulle stödja blandrasavel. Frågan som ställdes var då om rasrena hundar har någon framtid inom SKK-organisationen. Kan man vara medlem i SKK som uppfödare av blandrashundar, så försvinner ju meningen med att ha rasrena hundar.

I förslaget till omorganisation ligger också ett förslag till förändringar på SKK`s egna lokalklubbar. Förslaget som ligger skulle innebära att de olika länsklubbarna skulle försvinna och landet skulle delas upp i en 6-7 storregioner, vilket då innebär att den lokala känsla som nu finns skulle försvinna.

Ett annat förslag i det presenterade förslaget till förändring är att även företag som på något sätt arbetar inom hundvärlden, (foder, skyddsartiklar, leksaker m.m) skulle få bli medlemmar i SKK.
Även detta diskuterades livligt. Om jag uppfattade det hela rätt så ställer sig inte Terrierklubben bakom detta förslag till omorganisation av SKK.

Nu till mer Terrier-relaterade frågor.

Årets Terrierderby avhålls den 26/11 och sista anmälningsdatum är den 30 oktober. Anmälan via SKK och Terrierklubben önskar att bekräftelse via mail kryssas i. Startavgift 380 kr/hund samt att medlemskap i Terrierklubben krävs för deltagande. Domare för vår ras är Charlotta Melin. Reservdomare på Terrier derbyt är Liselotte Johansson och BIS domare är Renee Sporre-Willes.

Till rasklubbarna kommer det att skickas ut en annons för införande i respektive tidning om en sådan finns.

Rasklubbarna erbjuds att närvara med en monter, detta helt gratis.

På årets TF hade några proposioner lämnats in

  1. Gällande stadgeändringar, Tid för inlämnande av dessa proposioner. Skall nu lämnas in senast 6 veckor före kommande TF.
  2. Hedersmedlem. Kenneth Eliasson utsågs till hedersmedlem.
  3. Reservation om medel till Domarkonferensen. Avslogs
  4. Färgning av Yorkskire Terrier. Tyvärr uppfattade jag inte utfallet.
  5. Medlemsrabatt BPH. Godkändes vilket innebär att medlem i Terrierklubben kan efter genomfört BPH, ansöka om ett bidrag på 250 kronor. 98.000 kronor finns att tillgå för detta, och kommer att gälla så länge avsättningen räcker.
     

Val av styrelse

När det gällde valen av styrelse så skedde inga stora förändringar, utan de flesta ställde upp för omval, men några nya tillkom. Jag redovisar här bara det som är nytt.

Mia Svärd går in som ledamot på 2 år              Nyval

Birgitta Sköld går in som ledamot på 1 år         Fyllnads- och nyval

Ulla Åhrberg-Renström Suppleant                     Nyval 1 år

 

Terrierklubbens Valberedning

Agneta Åström                             Sammankallande

Monika Vikner-Stafberg               1 år kvar

Dodo Sandahl

 

I och med detta så avslutades årets TF och det är alltid trevligt att träffa andra klubbars representanter, så som avslutning vill jag rikta ett stort tack till alla deltagare, samt till styrelsen i Terrierklubben för ett välplanerat TF.
Den enda smolken var att det saknades en ljudanläggning, då det var mycket svårt att höra vad som sades, både frågor och svar.

Denna redovisning är som jag uppfattade det hela, och jag reserverar mig mot eventuella feltolkningar.

Björn Einarsson