Regler för Årets Aussie

 

Klargörande av regler för Årets Aussie rörande ägarmedlemskap

Om det finns flera delägare av en hund som tävlar om Årets Aussie SKALL ALLA vara medlemmar i Aussieklubben.

Poängen räknas endast från den dagen alla delägare betalat medlemsavgift.

Inga poäng räknas retroaktivt och medlemskap kan heller inte betalas retroaktivt. Härifrån görs INGA undantag.

Detta gäller från 1 januari 2014 när den nya poängräkningen börjar.

2013-12-19

Styrelsen för Aussieklubben