Årets Aussie 2012 - 2016

 

Här kommer vi att lägga in resultatet för Årets Aussie årsvis,
då året är slut och sammanräkningen är klar.

 

2016 2015 2014
         
Årets Aussie 2016 pdf >>   Årets Aussie 2015 pdf >>   Årets Aussie 2014 pdf >>
2016 plats 1-11 >>   2015 alla >>   2014 plats 1-18 >>
2016 plats 12-30 >>   Årets Aussie 1-30 >>   2014 plats 19-31 >>
Årets veteran >>       Resultat uts. 2014 >>
    Årets uppfödare >>    
    Årets avelshundar >>    
Championat >>   Championat >>    
         
         
2013   2012   2011
         
Årets Aussie 1-18 >>   Årets Aussie 1-18 >>    
Årets Aussie 19-33 >>   Årets Aussie 19-36 >>    
Årets Aussie 34-56 >>        
         
Championat >>